Cele edukacyjne szkoły


Zapraszamy do zapoznania się

Poradnik Bezpiecznego Wypoczynku, opublikowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dostępny  na stronie internetowej ministerstwa oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach: www.kuratorium.katowice.pl w zakładce wypoczynek.

Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” –  akcja objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji poświęcona bezpiecznemu wypoczynkowi  nad wodą.