Uwaga!

15 maja tego roku w naszym przedszkolu zostanie wręczony Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie,

przyznawany on jest przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach.

 

relacja z wręczenia Certyfikatu

 

Pragniemy poinformować, iż jesteśmy jedynym przedszkolem w naszej gminie,

jak również w sąsiadujących z naszą gminą przedszkolami, którym udało się osiągnąć ten cel.

 

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

(szczegółowe informacje na temat zasad i kryteriów przynależności można znaleźć na stronie internetowej www.metis.pl/zdrowie).

 

Podjęliśmy zadania zmierzające do uzyskania certyfikatu. W ramach działań stworzyliśmy program trzyletni, który wprowadza pozytywne zmiany

związane z bezpieczeństwem i zdrowym odżywianiem naszych podopiecznych.

 

Program nosi tytuł „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak i realizowany jest w latach 2013 – 2016.

 

Konstrukcja programu sformułowała dwa cele główne:

1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na ulicy, w domu i w przedszkolu (moduł 1).

2. Poznanie podstawowych zasad racjonalnego odżywiania (moduł 2).

(pokaż program - pdf)

 

Poniżej przedstawiamy zadania, które zrealizowaliśmy w ramach poszczególnych modułów

 

Moduł 1                     Moduł 2