List pożegnalny od Pani Dyrektor

Część artystyczna

Pani dyrektor skierowała również podziękowania dla sponsorów, przyjaciół placówki i rodziców,

którzy cały rok szkolny nas wspierali i nam pomagali.

 

W tym roku szkolnym ostatni szkolny dzwonek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy zabrzmiał dnia 23 czerwca.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego jest zawsze dniem ważnym, ale w tym roku szczególnym, ponieważ cała szkolna społeczność

żegnała odchodzącą na emeryturę Panią Dyrektor Łucję Suchara i nauczycielkę Danutę Jończyk.  Uroczystość została poprzedzona

dziękczynną mszą świętą z udziałem pocztu sztandarowego, a po mszy wszyscy pomaszerowali do szkoły.

Do przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców zebranych w sali gimnastycznej dołączyli także goście, czyli:

Wójt Pan Maciej Gogulla, Zastępca Wójta Pani Aleksandra Skwara, Ksiądz Proboszcz Jan Mrukowski, Sołtys Pan Jan Gamoń.

Całą uroczystość rozpoczęła przewodnicząca samorządu uczniowskiego. Następnie zgodnie z tradycją w asyście wszystkich zebranych,

Pani Dyrektor po raz ostatni wręczyła najlepszym uczniom świadectwa z paskiem, nagrody przygotowane dla uczniów i podziękowania

dla Rady Rodziców, sponsorów i rodziców.  Zostały także wręczone stypendia wójta za bardzo dobre wyniki w nauce oraz nagrody wójta

za wybitne osiągnięcia sportowe. W tym wyjątkowym dniu było wiele podziękowań i miłych słów, bo i okazji było więcej niż zwykle.  

I tak: były podziękowania i kwiaty dla Pani Dyrektor i Pani Danki od Pana Wójta, podziękowania od nauczycieli i pracowników,

podziękowania od Rady Rodziców, podziękowania od uczniów. Część artystyczna przygotowana przez uczniów była pięknie wpleciona

w scenariusz uroczystości i tradycyjnie nawiązywała do wakacji i letniego wypoczynku.  

Po podziękowaniach głos zabrała Pani Dyrektor i jak sama powiedziała „z okazji zmiany warty” odczytała list pożegnalny w związku

z odejściem na emeryturę. Na zakończenie Pani Dyrektor jeszcze ostatni raz obdarowała wszystkie dzieci słodkimi niespodziankami życząc

wszystkim zebranym miłych wakacji.