Przedszkolaki witają wiosnę w Gminie Pilchowice

 

W pierwszy dzień wiosny, czyli 21 marca 2017 roku dzieci z wszystkich przedszkoli naszej gminy wzięły

udział w uroczystości „Powitania wiosny”, tradycyjnie zorganizowanej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Wilczy. Wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości wesołą piosenką przywitała Pani dyrektor

Łucja Suchara. W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Pilchowice Maciej Gogulla, zastępca Wójta Aleksandra Skwara,

sołtys wsi Wilcza Jan Gamoń, radna Bogumiła Jarosz oraz dyrektorzy placówek oświatowych: Renata Sekuła, Beata Nawrath

i Łukasz Kwiotek.  W wiosenny nastrój wprowadziła nas piosenka zaśpiewana przez wszystkie dzieci.

 

Na świecie wiosna zakwita powoli, a na głowach naszych przedszkolaków przystrojonych w piękne opaski jawiła się ona już,

jako bujna, kolorowa i pięknie rozwinięta. Uczestnicy podziwiali także niezwykłe dekoracje, w których elementem wiodącym

były kolorowe wiosenne ptaki. Nauczycielki zadbały o to, by dzieci z wszystkich placówek przedszkolnych były pięknie przebrane

i przygotowane do udziału w tej ważnej uroczystości. Występy składały się z wierszyków, piosenek i wiosennych pląsów, do których

zapraszała Pani Justyna Kubicka. Dopełnieniem części artystycznej był występ szkolnego teatru „Baju Baj” z bajką „Złota Rybka”

pod kierunkiem nauczycielek Beaty Gola i Danuty Jończyk.

 

Po raz kolejny mali i dorośli byli oczarowani pięknymi występami wilczańskich aktorów.

Wiosenna uroczystość nie byłaby kompletna bez Marzanny i wiosennych gaików,

z którymi to przedszkolacy wyruszyli na spacer ulicami naszej wsi. Na pamiątkę tej

miłej uroczystości dzieci zostały obdarowane prezencikami ufundowanymi przez

Wójta gminy, za co w imieniu obdarowanych ślicznie dziękuję. Nie zabrakło również

słodkiego poczęstunku dla wszystkich uczestników oraz wspólnej pamiątkowej

fotografii. Wiele osób przyczyniło się do sprawnej organizacji tak dużego przedsięwzięcia.

Wszystkim bez wyjątku chcę podziękować za szczere zaangażowanie w przygotowanie

tej uroczystości.

 

Łucja Suchara