SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2017/18

Zarząd SU

Przewodniczący - Sebastian Paluch

Zastępca przewodniczącego - Dorota Szwanda

Skarbnik - Michał Goik

Sekretarz - Inga Piszczek

Przewodnicząca sekcji gazetkowej - Apolonia Ludwik

 

Poczet sztandarowy 

Chorąży Pocztu Sztandarowego: Jakub Brzezina, Wiktor Ciupke, Łukasz Szyszka

Asysta Pocztu Sztandarowego: Aleksandra Dolnicka, Zuzanna Stachyra, Hanna Rusin,

Magda Jojko, Oliwia Fedelińska, Wiktoria Kupka

 

Opiekun SU

mgr Magdalena Żyła,

pomocnik opiekuna - mgr Magdalena Pawlik

 

Samorządy poszczególnych klas
klasa VII

przewodniczący - Natalia Szmit

zastępca - Jakub Brzezina

skarbnik - Zuzanna Stachyra

klasa VI

przewodniczący - Inga Piszczek

zastępca - Dominik Balcer

skarbnik - Jakub Folgier

klasa V

przewodniczący - Dawid Cyganek

zastępca - Apolonia Ludwik

skarbnik - Wiktoria Kupka

sekretarz - Wojciech Wymysło

klasa IV A

przewodniczący - Agata Dolnicka

zastępca - Wiktoria Niedobecka

skarbnik - Angelika Bucior

sekretarz - Marta Polywka

klasa IV B

przewodniczący - Aleksandra Szmit

zastępca - Małgorzata Wymysło

skarbnik - Wiktor Zapotoczny

Klasa III A

przewodniczący - Marysia Madeja

zastępca - Wiktoria Walkarz

skarbnik -  Antek Pacia

klasa III B

przewodniczący - Łukasz Czenczek

zastępca - Alicja Łupieżowiec

skarbnik - Filip Wichowski

klasa I  
 

 

Dokumentacja

Plan pracy SU (pdf)

 

Regulamin SU (pdf)

 

Ceremoniał szkolny (pdf)

 

 

Imprezy przygotowane przez SU