- Uwaga Rodzice!

Szkoła nasza otrzymała środki na zakup książek w ramach wniosku złożonego za pośrednictwem

Urzędu Gminy w Pilchowicach „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3

Do szkolnej biblioteki zostaną w najbliższym czasie zakupione nowości wydawnicze na kwotę 5000zł.

Zwracamy się do rodziców o zgłaszanie swoich propozycji. Listy do wpisywania tytułów książek

znajdują się w bibliotece, na portierni i u wychowawców klas.

Serdecznie zachęcamy.

 

- Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej w Wilczy

Drodzy Rodzice

Dokumenty potrzebne do rekrutacji można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej

www.zspwilcza.pilchowice.pl. Składanie dokumentów w sekretariacie od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:00 do 15:00

 

Szczegółowe terminy:

 

- od 12.03.2018r. do 30.03.2018r. złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do klasy I

    • zgłoszenie składają rodzice dzieci zamieszkałych w Wilczy (pobierz zgłoszenie)

    • wniosek składają rodzice dzieci spoza obwodu szkoły (pobierz wniosek)

 

- 13.04.2018r. podanie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do klasy I

 

- od 16.04.2018r. do 20.04.2018r. złożenie pisemnego oświadczenia woli przyjęcia do klasy I

(pobierz oświadczenie woli)

 

- 23.04.2018r. podanie listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do klasy I

 

Postępowanie uzupełniające od 24.04.2018r. do 30.04.2018r.

 

 

 

- Uwaga rodzice! Od 18.12.2017r. na stronie CKE (www.cke.gov.pl) pojawiły się przykładowe

- arkusze egzaminacyjne - arkusz ósmoklasisty. Zachęcamy do zapoznania się.