4 kwietnia 2017 roku uczniowie klas IIIa i IIIb wzięli udział w wycieczce na III Komisariat Policji w Gliwicach. Podczas wycieczki dzieci miały

okazję poznać nową siedzibę Policji przy ulicy Pszczyńskiej. Celem spotkania było przypomnienie ważnych zasad z zakresu bezpieczeństwa,

a szczególnie jak unikać niebezpieczeństw, z jakimi można spotkać się każdego dnia i w jaki sposób radzić sobie z tymi zagrożeniami

w sytuacjach, gdy się już pojawią.

 

Wizyta rozpoczęła się na dyżurce gdzie serdecznie przywitały nas panie policjantki. W czasie spotkania uczniowie byli poddani próbie pięciu

zadań, z którymi poradzili sobie znakomicie zdobywając odblaskowe odznaki „mini komisariat”. Pod okiem fachowców przypomnieliśmy

sobie numery alarmowe 997, 998, 999 i 112 i przećwiczyliśmy zasady szybkiej ewakuacji na wypadek ataku terrorystycznego.

 

Wycieczka była bardzo atrakcyjna, wywołała wiele wrażeń i z pewnością wybierzemy się tam za rok. W podziękowaniu za ciekawe zajęcia

uczniowie wręczyli pracownikom policji laurki i życzenia świąteczne.