PEDAGOG SZKOLNY

mgr Iwona Pietrucha

Pedagog Szkolny prowadzi zajęcia:

- korekcyjno-kompensacyjne,
- wspomagające w przedszkolu,
- indywidualne,
- profilaktyczno-wychowawcze
oraz współpracuje z:
- dyrektorem,
- nauczycielami i wychowawcami,
- rodzicami,
- uczniami,
- instytucjami wspomagającymi (Opieka Społeczna, Komisja d/s Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).

 

 

Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2017/18
punktor

Poniedziałek
11.00 - 14.00

punktor

Wtorek
12.00 - 14.00

punktor

Środa
13.00 - 15.30

punktor

Czwartek
7.00 - 9.00
10.00 - 14.30

punktor

Piątek