punktor

Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, doskonalącą się i wzbogacającą swój warsztat pracy.

punktor

Poczucie bezpieczeństwa, życzliwą atmosferę i indywidualne podejście do każdego ucznia.

punktor

Bardzo dobre warunki lokalowe.

punktor

Dobrze wyposażoną salę gimnastyczną oraz boisko.

punktor

Skomputeryzowaną bibliotekę z bogatym księgozbiorem.

punktor

Doskonałe wyżywienie dla uczniów i przedszkolaków.

punktor

Przedszkole pracujące w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców.

punktor

Urozmaicone i ciekawe zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metod aktywnych.

punktor

Zajęcia w pracowni komputerowej od klasy pierwszej.

punktor

Naukę języka angielskiego od przedszkola.

punktor

Liczne koła zainteresowań: kółko plastyczne, kółko teatralne, kółko redakcyjne, zajęcia z rytmiki
 i arteterapii w przedszkolu.

punktor

Zajęcia w izbie regionalnej - kultywowanie tradycji śląskich.

punktor

Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze i opiekę pedagoga.

punktor

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej, SKS-u i naukę pływania.

punktor

Spotkania z ciekawymi ludźmi.

punktor

Spotkania ze sztuką.

punktor

Udział całej rodziny we wspólnym świętowaniu.

punktor

Konsultacje z nauczycielami i dyrektorem szkoły na życzenie rodziców.

punktor

Dodatkowa oferta szkoły dla dzieci, rodziców i społeczności lokalnej:
- możliwość korzystania z sali gimnastycznej do późnych godzin wieczornych,
- aerobik dla pięknych pań,
- siłownia dla wysportowanych panów,
- nauka gry na instrumentach dla uzdolnionych muzycznie,
- zajęcia języka angielskiego dla przyszłych Europejczyków.