Nasz zespół łączy tradycyjną i nowoczesną funkcję szkoły i przedszkola poprzez:

punktor

pomoc w rozwoju dziecka na miarę jego możliwości,

punktor

wyrabianie umiejętności czerpania przyjemności z nauki,

punktor

zaspokajanie różnych potrzeb środowiska lokalnego,

punktor

utworzenie środowiska kultury w Wilczy.

 

punktor

Objęcie opieką naszych wychowanków już od 3 roku życia.

punktor

Zapewnienie szansy w rozwoju i dobre przygotowanie do nauki w gimnazjum.

punktor

Wspomaganie rodziców w roli wychowawczej i opiekuńczej.

punktor

Ścisła współpraca ze środowiskiem lokalnym.

punktor

Realizowanie programów poprzez nowoczesne, efektywne formy i metody pracy z uczniem.

punktor

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez wprowadzenie rozszerzonej oferty zajęć dodatkowych.

 

Nasze dziecko:

- jest kulturalne, koleżeńskie i uspołecznione,

- kocha swoją rodzinę,

- szanuje środowisko przyrodnicze,

- jest radosne, otwarte na innych,

- nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym,

- szanuje i kocha swoją małą ojczyznę i swój kraj.

 

Nasz uczeń:

- nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w dalszej nauce,

- współdziała z innymi ludźmi, przestrzega norm społecznego współżycia,

- kocha swoją rodzinę, zna i szanuje swój kraj oraz swoją małą ojczyznę,

- myśli kategoriami człowieka Europy i świata,

- dba o zdrowie własne i innych ludzi, szanuje środowisko przyrodnicze.