Dzień Matematyki 2017 pod hasłem „Pieniądze to nie wszystko” odbył się w naszej szkole dnia 24.03.2017r.

Wzięło w nim udział 16 dzieci, które zostały podzielone na 4 czteroosobowe zespoły:

W skład każdego z zespołów wchodził jeden uczeń klasy 4, jeden uczeń klasy 6 oraz dwoje uczniów klasy 5. Podczas wchodzenia

do klasy specjalnie przygotowanej pod kątem konkursu kolejne klasy losowały, do jakiego zespołu dołączą. Gdy grupy były już

kompletne przyszła pora na omówienie zasad zabawy. Przed każdą z grup stało zadanie odpowiedzenia jak najlepiej na 24 pytania.

Pytania konkursowe podzielone zostały na 3 kategorie. Za zadania najprostsze można było zdobyć 1 punkt, za nieco trudniejsze 2,

natomiast za najtrudniejsze, bądź po prostu podchwytliwe zadania do zdobycia były aż 3 punkty. Punktami były plastikowe tany

(części tangramów). Tany niebieskie oznaczały 1 punkt, tany żółte – 2 punkty, tany czerwone – 3 punkty. Każda z grup dostała

kartkę, na której udzielali odpowiedzi na pytania. Po odczytaniu wspólnie pytania ukazywały się możliwe odpowiedzi, wtedy

uczestnicy w grupach mieli czas na wskazanie poprawnej odpowiedzi (1 minutę, 1,5 minuty bądź 2 minuty – w zależności od stopnia

trudności pytania). Po zebraniu odpowiedzi od grup wyświetlana zostawała poprawna odpowiedź oraz przydzielane były punkty.

Po przebrnięciu przez wszystkie pytania konkursowe przeliczone zostały wszystkie zdobyte punkty, a tym samym wyłonione zostały

zwycięskie drużyny. Na koniec każdy z uczestników dostał dyplom za udział oraz nagrody adekwatne do zajętego miejsca.

 

I miejsce: Natalia Szmit, Apolonia Ludwig, Alicja Wymysło, Dominik Mączka;

II miejsce: Jakub Floriańczyk, Zuzanna Stachyra, Aleksandra Dajka, Wojciech  Wymysło;

III miejsce: Hanna Rusin, Dorota Szwanda, Sebastian Paluch, Dominika Zapotoczna;

IV miejsce: Martyna Marszałkowska, Jakub Brzezina, Bartosz Paszek, Michał Goik.

 

Jako, że marzec jest niewątpliwie miesiącem związanym z matematyką został wtedy ogłoszony konkurs, w którym uczniowie

klas IV – VI mogli przynosić własnoręcznie wykonane fraktale. Pomysły uczestników konkursu były bardzo różne. Większość prac

stworzona została na bazie znanych dzieciom figur, ale pojawiła się także praca, na której widniał fraktal własnego autorstwa.

Największym zainteresowaniem cieszył się jednak trójwymiarowy fraktal przestawiający piramidę Sierpińskiego.

Wszystkie prace uczniowie mogli podziwiać na korytarzu szkolnym.

 

Miejsce I: Oliwia Binko, Apolonia Ludwig, Dawid Cyganek;

Miejsce II: Dominik Mączka;

Miejsce III: Wiktoria Kupka;

Wyróżnienie za przedstawienie fraktali w naturze: Martyna Marszałkowska.