Rybnickie Centrum Kultury jest organizatorem koncertów umuzykalniających dla szkół podstawowych,

gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Każdy rok szkolny to kilka spotkań z muzyką poważną,

podczas których uczniowie poznają zaczarowany świat muzyki zwykle rozbrzmiewającej w salach

koncertowych. Forma przekazu oraz czas trwania audycji dostosowane są do wieku odbiorców,

dlatego podczas szkolnych koncertów muzyki poważnej często bywa zabawnie i całkiem niepoważnie (!!!)

Data

Temat

1.03.2016 Muzyka filmowa
19.04 2016 Muzyka XIX wieku
4.10.2016 Muzyka Wschodu
20.12.2016 Muzyka XX wieku
7.11.2017 Muzyka polska
   
   
   
   
   

Koncerty w roku szkolnym 2015/16

Koncerty w roku szkolnym 2016/17

Koncerty w roku szkolnym 2017/18

 

Plan spotkań z muzyką.