W dniu 20 czerwca 2017 roku, uczniowie klas II i III wybrali się do lokalnego mini muzeum „Klamory u Erwina”.

Ta piesza wycieczka dydaktyczna, miała na celu poznanie lokalnych dóbr kultury, jakich w wiejskich miejscowościach raczej brakuje.

Wilcza może pochwalić się swoim małym muzeum dzięki panu Erwinowi Sapikowi. Nadto, uczniowie mieli bezpośredni kontakt z przedmiotami

codziennego użytku z czasów młodości ich babć i dziadków, więc poznali także trochę historii.

Niektóre z pań nauczycielek pamiętają jeszcze czasy użytkowania takich przedmiotów jak ręczny młynek do kawy, czy też maszyny rolnicze,

które zapinano do koni. Uczniowie podziwiali te wszystkie, zbierane latami przez pana Erwina przedmioty, które w większości z niczym im się nie

kojarzyły, gdyż nie przypominały one dzisiejszych urządzeń.

Ta bogata kulturowo wycieczka uświadomiło uczniom, iż technika też „podąża z duchem czasu”, a to małe wilczańskie muzeum jest tego

żywym dowodem. Panu Erwinowi oraz panu Sołtysowi, którzy przybliżyli uczniom nazwy i przeznaczenia zgromadzonym w muzeum przedmiotów

i maszyn, bardzo serdecznie dziękujemy.