Samorząd


Skład Samorządu:
przewodnicząca: Dominika Zapotoczna
z- ca: Dominik Mączka
skarbnik: Aleksandra Szmit 
sekretarz: Julia Makowicz

Poczet sztandarowy: 
Sebastian Paluch
Anna Brudny
Katarzyna Losza

Poczet sztandarowy:

Adrian Makowicz
Oliwia Fedelińska
Anna Pieszka


opiekun samorządu: Magdalena Żyła


 


pomocnik opiekuna: Michaela Losza