KontaktZespół Szkolno – Przedszkolny w Wilczy

Adres:
44 – 189 Wilcza, ul. K. Miarki 27


telefony:

32 239 74 96 – sekretariat

32 239 70 44 – intendent

faks: 32 239 74 96


e-mail: zspwilcza@pilchowice.pl