Kalendarz roku szkolnego


Kalendarz Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Wilczy – Rok szkolny 2018/2019

 Imprezy i uroczystości       Termin Uwagi, wykonawcy

                      Organizacja roku szkolnego:

Gminne

Rozpoczęcie roku szkolnego

3.09.2018 SU, M. Żyła, U. Kućmierczyk, A. Pijanowska
Zimowa przerwa świąteczna

 

22.12-1.01.2019
Termin ferii zimowych

 

11.02.24.02.2019
Wielkanocna przerwa świąteczna

 

18.04.-23.04.2019
Koniec roku szkolnego

 

21.06.2019
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

2.11.2018
15-17.04.2019

29.05-3.05.2019

Spotkania i konsultacje z rodzicami

Klasowe spotkania ogólne 18.09.2018
22.01.2019

14.05.2019

Wychowawcy klas
Konsultacje

 

6.11.2018
8.12.2018

5.03.2019

9.04.2019

Nauczyciele i wychowawcy
Posiedzenia Rady Pedagogicznej Terminy podane w zeszycie zarządzeń.

Apele ogólnoszkolne ich tematyka: 

 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

-przypomnienie zasad bezpieczeństwa

-omówienie organizacji roku szkolnego 2017/201

3.09.2018 M. Żyła

U. Kućmierczyk

A. Pijanowska

 
Sprzątanie świata”- program ekologiczny
21.09.2018 J. Dia
Dzień nauczyciela oraz pasowanie na pierwszoklasisty          12.10.2018  M. ŻyłaU. Kućmierczyk

A. Pijanowska

Rocznica Odzyskania Niepodległości Listopad 2018 J. Więcław
 Rocznica uchwalenia Konstytucji
3 Maja montaż słowno-muzyczny
Kwiecień 2019 M. Losza
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

-omówienie wyników klasyfikacji, wręczenie świadectw z wyróżnieniem i nagród książkowych

– pożegnanie klas VIII

 

21.06.2019 M. Żyła

Wychowawcy klas

Ogólnoszkolne imprezy turystyczne:

 Wycieczki rowerowe, autokarowe.Wyjazdy do kina i teatru. Wycieczki wielodniowe cały rok szkolny

 

Wszyscy nauczyciele

Uroczystości szkolne i uczniowskie:

 Udział w dożynkach wiejskich-przygotowanie dekoracji

-udział w korowodzie

-występy uczniów

9.09.2018 Wychowawcy klas

U. Kućmierczyk

Dzień Patrona Szkoły

Msza święta. 

18.09.2018  L. GóreckaG. Mandelka
Dyskoteka z okazji Dnia Chłopca 2.10.2018 SUWychowawcy klas
Dzień Seniora Listopad 2018  U. KućmierczykB. Gola
Andrzejki –wróżby, dyskoteka Listopad 2018  SUwychowawcy klas
Mikołajki –spotkanie z Mikołajem 6.12.2018  SUWychowawcy klas I-II
 Wigilia ogólnoszkolna -„Jasełka”,Składanie życzeń, łamanie się opłatkiem, śpiewanie kolęd. 21.12.2018  G. MandelkaWychowawcy klasy Va i Vb
 Bal przebierańców-konkursy, zabawa przy muzyce. luty Wychowawcy klasRada Rodziców
Walentynki-poczta walentynkowa 8.02.2019 SU
Dzień Kobiet   8.03.2109  U. Kućmierczyk
 Powitanie wiosny  21.03.2019 SU
Wychowawcy klas
Dzień Teatru Marzec B. Gola
U. Kućmierczyk
 Festyn szkolny Czerwiec 2019  Nauczyciele, Rada Rodziców
 Dzień Dziecka – Dzień Sportu Czerwiec 2019 D. SadeckiM. Tkocz