7.11. 2018 r. ZSP Wilcza zajeła I miejsce w turnieju piłki siatkowej z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

7.11. 2018 r. ZSP Wilcza zajeła I miejsce w turnieju piłki siatkowej z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Zawody odbywały sie w dwóch kategoriach wiekowych klas podstawowych oraz klas gimnazjalnych. Formuła turnieju zakładała, że w czasie gry w każdej drużynie  na parkecie muszą przebywać dwie dziewczyny. Rozgrywkom uczestniczyło dużo emocji, wiele pieknych rozegranych meczy, a wszystko odbyło sie w atmosferze Fair Play. W turnieju wzieły udział 4 drużyny ze szkoł podstawowych. Nasza szkoła ZSP Wilcza zajęła I miejsce :)))

GRATULUJEMY:)))

Marzena Tkocz, Nauczyciel Wychowania Fizycznego

Mikołajki klasy IVa

Klasa IVa była bardzo grzeczna, dlatego odwiedził nas mikołaj. Było dużo radości, śmiechu i pozytywnej energii. Każdy otrzymał prezent. Chętni mogli usiąść na kolanach mikołaja. Na koniec zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie.

Wycieczka do Aeroklubu w Gliwicach

      Wycieczka do Aeroklubu w Gliwicach

 

 

Uczniowie kl I i II oraz VII i VIII wraz z opiekunami wzięli udział w wycieczce do Aeroklubu Gliwickiego. Uczniowie mieli okazję wysłuchać niezwykle ciekawej historii dotyczącej hangaru, zobaczyli znajdujące się w nim samoloty i szybowce oraz zostali zapoznani z ich budową,
Mieliśmy też okazję zwiedzić miejsce gdzie przymierzaliśmy spadochrony i uczyliśmy się prawidłowej postawy podczas skoku spadochronowego.
Pani Beatka przygotowała dla nas jeszcze jedną niespodziankę -zaprosiła nas na warsztaty plastyczne ,gdzie tworzyliśmy papierowe samoloty.

Bardzo dziękujemy pani Beacie Pałka za zorganizowanie spotkań.

U.Kućmierczyk

 

Ochrona danych osobowych w szkole – poradnik UODO i MEN

W piątek, 24 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edytą Bielak–Jomaa zaprezentowała poradnik dotyczący ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Publikacja ta jest jednocześnie odpowiedzią na najczęściej pojawiające się wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych, zgłaszane w ostatnim czasie zarówno do UODO, jak i do MEN na temat funkcjonujących od blisko 3 miesięcy przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Poradnik „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych” zawiera zaktualizowane wskazówki dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów prawnych, nauczycieli, a także innych pracowników szkół i placówek oświatowych.

W opracowaniu wskazano podstawowe zasady, jakich dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powinni przestrzegać, przetwarzając dane osobowe. Opisano też, jak przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i sektorowych aktów prawnych zastosować w konkretnych sytuacjach.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Jomaa skierowały dziś, 24 sierpnia br. wspólny list do dyrektorów szkół, w którym wyraziły nadzieję, że zawarte w poradniku informacje i praktyczne wskazówki będą pomocne w ich codziennej pracy. Minister edukacji i Prezes UODO podkreśliły, że lepsze poznanie i zrozumienie przepisów RODO pozwoli chronić bezpieczeństwo dzieci oraz budować wzajemne zaufanie między szkołą a rodzicami.

Przewodnik udostępniony został na stronach internetowych obu urzędów oraz przesłany
za pomocą Systemu Informacji Oświatowej do każdej szkoły w Polsce.

Współpraca MEN i UODO

W tym roku odbyła się już ósma edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”, który objęty został patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej.

Program polega na tym, że w pierwszej kolejności swoją wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzają nauczyciele, którzy m.in. biorą udział w dwudniowej konferencji szkoleniowo-informacyjnej. Podczas wydarzenia eksperci UODO przekazują pakiet materiałów edukacyjnych, w skład którego wchodzą: broszury informacyjne dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne ułatwiające realizację programu. Materiały te i informacje są obowiązkowo udostępniane również radom pedagogicznym.

Celem projektu jest również to, aby zdobytą podczas konferencji wiedzę nauczyciele upowszechniali również wśród uczniów, zarówno podczas lekcji z różnych przedmiotów, jak i przy realizowaniu innych niestandardowych działań.

Podczas tegorocznej edycji Programu szkoły zrealizowały ok. 5 000 lekcji na temat ochrony danych osobowych, zarówno podczas godzin wychowawczych, jak i lekcji przedmiotowych. Podjęto również ponad 900 działań edukacyjnych.

30 sierpnia br. zostanie uruchomiony nabór do kolejnej, IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”. Już dziś zapraszamy szkoły i placówki oświatowe do wzięcia w nim udziału. Rekrutacja do Programu dostępna jest przez formularz na stronie internetowej www.uodo.gov.pl/tdts

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej