ogłoszenie

SZANOWNI RODZICE !

    W miesiącu CZERWCU odliczymy nieobecności z MAJA. Nie ma jednak możliwości odliczeń za miesiąc CZERWIEC dlatego w przypadku ewentualnych nieobecności dziecka prosimy o wypełnienie wniosku i złożenie go u intendentki do 18.06.2019r.

    Wniosek do pobrania u intendentki lub na stronie internetowej szkoły.

DOTYCZY TYLKO NIEOBECNOŚCI ZGŁOSZONYCH ZGODNIE Z REGULAMINEM

                                                                                                                      DZIĘKUJEMY.

Egzaminy

Egzaminy Ośmioklasisty

Komunikat

Informuję, że egzaminy ósmoklasisty  w ZSP w Wilczy
odbędą się zgodnie z planem w dniach 15 – 17 kwietnia 2019 r.
Uczniów klasy 8 zapraszamy w/w terminach na godzinę 8.30.
Życzę powodzenia

dyrektor ZSP w Wilczy

komunikat

K O M U N I K A T

         W związku z rozpoczętym strajkiem nauczycieli, Urząd Gminy Pilchowice informuje, iż wszystkie placówki oświatowe na terenie Gminy Pilchowice zapewniają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie strajku.

         Szczegółowe informacje o sytuacji w danej placówce przekazywane będą na bieżąco przez Dyrektorów.

         Zwracamy jednak uwagę na fakt, iż sytuacja w placówkach jest rozwojowa i z dnia na dzień może ulec zmianie.

Pilchowice, dnia 8.04.2019r.

strajk

Strajk

Szanowni Państwo,

informuję, że w ZSP w Wilczy zgodnie z informacjami podawanymi od kilku dni trwa strajk nauczycieli.

W szkole jest przygotowana opieka świetlicowa dla uczniów, natomiast w przedszkolu zajęcia odbywają się w grupach łączonych.

Placówka jest gotowa na przygotowanie posiłku dla dzieci.

Uczniowie nieobecni w szkole będą mieć oznaczoną nieobecność z przyczyn szkolnych, która nie wpływa na frekwencję.

Będą Państwo informowani na bieżąco o rozwoju zaistniałej sytuacji na stronie internetowej szkoły – także w temacie zbliżających się egzaminów zewnętrznych.

Dyrektor ZSP w Wilczy.