Archipelag skarbów

Archipelag skarbów

W ubiegłym tygodniu najstarsza klasa uczestniczyła wraz ze swoją wychowawczynią, p. Magdą, w dwudniowych warsztatach profilaktycznych pod nazwą „Archipelag Skarbów…nawigacja ku marzeniom”. 6 i 7 czerwca gościł nas w swoich progach Zespół Szkół w Pilchowicach, gdzie w przyjaznej i pełnej emocji atmosferze spędziliśmy czas wraz z rówieśnikami z pozostałych szkół w gminie.

Program „Archipelag Skarbu” to program o charakterze ogólnopolskim (do przestudiowania w Internecie – pod taką właśnie nazwą). Jego celem jest nauka zdrowego i mądrego stylu życia bez alkoholu, używek, szeroko rozumianej przemocy, pornografii i nieprzemyślanego seksu. Podczas dwóch czterogodzinnych bloków warsztatowych młodzież miała okazję wysłuchać ciekawych prelekcji popartych rzeczywistymi przykładami, obejrzeć prezentacje multimedialne i filmy z udziałem znanych i nieznanych dorosłych, wziąć udział w ciekawych zadaniach, jednym słowem młodzież bawiła się w poszukiwaczy skarbu jaki jest szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. Ważnym elementem warsztatów był Festiwal Twórczości Młodzieży. Chętni uczniowie mieli za zadanie z dnia na dzień przygotować i przedstawić w formie wierszy, piosenek, opowiadań, prezentacji multimedialnych lub innych na takie tematy jak: „Szacunek do kobiet”, „Stop pornografii”; „Znaczenie trzeźwości w miłości”, „Jak radzić sobie z tygrysem złości” i innych. Z naszej szkoły chętnym do podjęcia wyzwania był Kuba Wolak, który przygotował plakat o tematyce „Stop pornografii”.

Warsztaty upływały w miłej i serdecznej atmosferze, pełnej przyjaźni i szacunku. Przeplatane humorem, przebojami muzyki współczesnej, tańcami podczas przerw. Aktywni uczniowie otrzymali drobne upominki. Na zakończenie drugiego dnia warsztatów młodzież wspólnie odśpiewała hymn Poszukiwaczy Skarbu.

Warsztaty zorganizowane i zasponsorowane zostały przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pilchowicach – za co SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!