Uwaga rodzice

Uwaga rodzice!!!

W dniach 15. 16 i 1 kwietnia 2019r. odbywają się egzaminy ósmoklasisty – uczniowie klas I-VII nie mają zajęć dydaktycznych.

W dniach 18,19 i 23 kwietnia odbywa się przerwa Wielkanocna.

29 i 3 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych zgodnie z harmonogramem podanym na początku roku szkolnego.