komunikat

K O M U N I K A T

         W związku z rozpoczętym strajkiem nauczycieli, Urząd Gminy Pilchowice informuje, iż wszystkie placówki oświatowe na terenie Gminy Pilchowice zapewniają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie strajku.

         Szczegółowe informacje o sytuacji w danej placówce przekazywane będą na bieżąco przez Dyrektorów.

         Zwracamy jednak uwagę na fakt, iż sytuacja w placówkach jest rozwojowa i z dnia na dzień może ulec zmianie.

Pilchowice, dnia 8.04.2019r.

strajk

Strajk

Szanowni Państwo,

informuję, że w ZSP w Wilczy zgodnie z informacjami podawanymi od kilku dni trwa strajk nauczycieli.

W szkole jest przygotowana opieka świetlicowa dla uczniów, natomiast w przedszkolu zajęcia odbywają się w grupach łączonych.

Placówka jest gotowa na przygotowanie posiłku dla dzieci.

Uczniowie nieobecni w szkole będą mieć oznaczoną nieobecność z przyczyn szkolnych, która nie wpływa na frekwencję.

Będą Państwo informowani na bieżąco o rozwoju zaistniałej sytuacji na stronie internetowej szkoły – także w temacie zbliżających się egzaminów zewnętrznych.

Dyrektor ZSP w Wilczy.