PROGRAM ANTYALKOHOLOWY W KLASIE V

,,DOMOWI DETEKTYWI"

30.05.2017r.

 

Celem Programu Domowych Detektywów jest opóźnienie momentu, w którym młodzi ludzie po raz pierwszy sięgają po alkohol; zmniejszenie

spożycia alkoholu wśród nastolatków, którzy już próbowali pić oraz ograniczenie skali problemów związanych z piciem alkoholu przez młodzież.

Program składał się z siedmiu spotkań na lekcjach wychowawczych. Na pierwszym spotkaniu zostali wybrani przez klasę drogą głosowania liderzy.

Liderzy wybierali sobie uczniów do swoich grup. Grupy składały się z 4-5 osób. Program polegał na współpracy wychowawcy z uczniami oraz ich

rodzicami. Na każdej lekcji wychowawczej omawialiśmy krótko komiksy o przygodach Jasia i Małgosi. Pokazywały one dzieciom prawdy i mity

na temat alkoholu. Bohaterowie komiksów występują pod charakterystycznymi nazwami jak np. Ewa Zalewa, Bracia BUL-BUL, Psychiczny Magik

czy Miecio Imprezka. Po przeczytaniu historyjek obrazkowych omawialiśmy krótko zadania, które w domu zostały zrealizowane przez dzieci i ich

rodziców. Na koniec lekcji wychowawczych dzieci otrzymywały gazetki, z których zadania realizowali na następną lekcję. Trzy lekcje wychowawcze

służyły pracom podsumowującym program oraz przygotowaniom na wieczór z rodzicami pod nazwą ,,Wieczór Jasia i Małgosi".

 

Po wielu przygotowaniach, wieczór Jasia i Małgosi został świetnie przeprowadzony przez uczniów. Dzieci przedstawiły swoje prace w formie plakatów

oraz pokazały swoim rodzicom, jak fajnie można spędzić czas w gronie rodziny, ze znajomymi i przyjaciółmi bez obecności napojów alkoholowych.

 

Bardzo dziękujemy pani dyrektor, młodzieży klasy V, liderom poszczególnych grup, rodzicom za współpracę, za upieczenie ciasta na wieczór,

pani Iwonie Pietrucha - pani pedagog, pani Emilii Seliga-Gruszka za pomoc w organizacji oraz Komisji Antyalkoholowej za prezenty dla uczniów.

 

Szymura Nikoletta,

wychowawca klasy V