Kliknij żółty obszar aktywny
i zwiedź naszą szkołę.


 

Objaśnienia skrótów: KO (Klub Olimpijczyka), GD (gabinet dyrektora), S (sekretariat), SK (sala korekcyjna), GP (gabinet pedagoga)