W tym roku wróżby i zabawy andrzejkowe dla uczniów klas II i III, klas IV-VI oraz dla najstarszej grupy przedszkolnej przygotowały

dziewczyny z samorządu uczniowskiego wraz z Alicją Wymysło oraz Martą Korzuśnik.

 

Na początek uczniowie przekładali od wyznaczonego miejsca but za butem aż do mety.

Uczniowi, któremu udało się dotrzeć do mety, jako pierwszemu powinno się spełnić się jakieś życzenie.

 

Następnie uczennice zapraszały uczniów do różnych stanowisk jak:

- Losowanie jajek niespodzianek z różnymi przesądami.

- Przebijanie serc szpilkami - Dziewczyny przebijały serca z imionami chłopięcymi (kandydaci na mężów),

chłopcy z imionami dziewczęcymi (kandydatki na żony).

- Wróżenie z dłoni.

- Wróżenie z kart.

- inne wróżby.

 

Serdecznie dziękujemy dziewczynom za doskonałe zorganizowanie zabaw i wróżb i przygotowanie rekwizytów.

 

Było wspaniale!!!